83-110 Tczew ul. Chłodna 18

KURSY PRAWA JAZDY

Kategoria AKategoria BKategoria CKategoria D

OPIS KATEGORII:

Yamaha-RZF-Superbike

Prawo jazdy kategorii A stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A1,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii A2.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi:

 • 20 lata: jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
 • 24 lata: jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.

 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

samochód-zastepczy-z-oc-sprawcy

Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi:

 • 18 lat

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.

 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

80c250e25b251b69fc62febf7244bf62_1000_1000_0_1

Prawo jazdy kategorii C stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

 • 21 lat

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kursant w czasie trwania szkolenia, jak po i jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.

OPIS KATEGORII:

bus

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii D wynosi:

 • 24 lata.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

Szkolenie obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant posiada już kategorię C
 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych, jeżeli kursant nie posiada kategorii C.

Kursant w czasie trwania szkolenia, jak i po jego skończeniu ma pełne wsparcie merytoryczne, również mailowo.
 

Ustalając datę egzaminu można ustalać osobno teorię i praktykę.