83-110 Tczew ul. Chłodna 18

SZKOLENIA OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Kurs na operatora wózka widłowego

Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim

Program szkolenia:

  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózków jezdniowych
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
  • BHP
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Bezpieczna wymiana butli gazowych
  • Zajęcia praktyczne

 

Egzamin państwowy przed komisją UDT

Zaświadczenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie typy wózków łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych, zaświadczenie wydane na drukach MEN.

W naszej firmie masz możliwość bezpłatnego otrzymania uprawnień przetłumaczonych na język angielski dzięki czemu będą one honorowane w Unii Europejskiej.